Vikten av att vara Aedhmar

AedhmarEtt företags vd har stor betydelse för den publika bilden av företaget. I undersökningen The CEO Reputation Premium: Gaining Advantage in the Engagement Era som genomförts av KRC Research framkommer att bilden av vd:n faktiskt står för så mycket som 45 procent av företaget anseende. Mycket tyder också på att vd:ns roll för bilden av företaget kommer att öka.

Vd:n är också en mycket viktig förmedlare av ett företags värderingar och vision, självklart internt, men också externt, vilket i sin tur påverkar förmågan att attrahera och behålla anställda.

Ett bra exempel på detta är faktiskt vår egen globala CEO, Aedhmar Hynes. Aedhmar har minst sagt gjort en kometkarriär på Text100. Hon började som juniorkonsult på vårt Londonkontor, för att på mindre än tio år avancera till CEO, bara 34 år gammal. Total sett har hon jobbat 27 år på Text100, och under den tiden också fått fyra barn. Det säger inte bara något om henne, utan visar också att företaget på alla nivåer förutsätter att det går utmärkt att kombinera familj med ett spännande och utvecklande jobb.

När man träffar Aedhmar är det tydligt att hon är passionerat intresserad för innovation, ny teknik och hur kommunikation utvecklas framöver. Hon drivs av stor nyfikenhet och vill ofta veta mängder av detaljer om våra kunder, högt som lågt. Men, hon kan också både provocera och utmana, vilket ofta uppskattas av kunder. Hennes förhållningssätt och personlighet går sedan igen i flera nivåer på företaget och har också aktualiserats i den nya strategi som vi just nu håller på att jobba fram.

Självklart är hon också engagerad i kommunikation på ett mycket konkret sätt, bland annat på Twitter, där hon flitigt kommenterar händelser både i branschen och i företaget. Nyligen publicerade The Holmes Report en lång intervju med Aedhmar, som lyfter fram många av de egenskaper som gör henne till ett kommunikationsmässigt föredöme, både som konsult och som CEO, vilket är otroligt inspirerande även för mig som lokal vd.

Kommunikation är ett mycket viktigt verktyg för företagsledare när det handlar om att förbättra en organisations kapacitet, att snabbt driva igenom förändring och att kunna anpassa och motivera medarbetarna.

Dessutom tror jag att det kommer att bli ännu viktigare framöver, när ett företags varumärke, rykte och intryck går mot allt mer autenticitet, vilket innebär att det blir svårare att fokusera marknadsföringen på klatschig reklam som produceras externt. Företag måste helt enkelt allt mer förlita sig på att chefer och experter kan bära företagets budskap och värderingar i alla tänkbara kanaler – och här gäller det att föregå med gott exempel!

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>