Vattenfall nedprioriterar kommunikation – tvärt emot trenden!

Det finns mycket att tycka, tänka och uppröras över just nu – och inte mindre spännande att följa hur dessa händelser hanteras kommunikationsmässigt. Jag tänker dock lämna hästköttsskandaler, REVA-projekt och Italiens val därhän just nu.

I veckan hade Svenska Dagbladet ett uppslag om Vattenfalls kommunikationsavdelning. Det är intressant läsning ur flera aspekter. Det som dock fick mig att haja till var valet Vattenfall hade gjort att flytta ut kommunikationsdirektören ur koncernledningen. Vattenfall har säkert urgoda skäl till att spara och effektivisera sin organisation inte minst efter det mycket kritiserade köpet av Nuon. Men, att i ett läge där företagets anseende och allmänhetens förtroende är i botten inte kunna prioritera kommunikationens roll, tror jag kan vara förödande.

Låt mig förklara:

  1. Det jag i allra första hand tänker på är de anställda. När det svajar och blåser i och kring ett företag eller en organisation är det superviktigt att de anställda får reda på vad som hänt, hur ledningen hanterar det och hur vägen framåt ser ut – och inte minst att de anställda kan få ställa frågor. Detta kan givetvis göras via ledning och chefer, men jag har också jobbat med företag som satt upp en webbchat eller en digital frågelåda där de anställda kan ställa frågor anonymt som ledningen sedan svarar på publikt. Ett väldigt bra sätt att visa att det finns transparens och att inte ledningen försöker mörka något. Det sista ett företag vill ha eller behöver i Vattenfalls situation är att de anställda inte har möjlighet att bemöta frågor och kritik i de situationer de arbetar eller att de anställda själva tappar förtroendet för sin arbetsplats. Här är ett enhetligt och genomtänkt kommunikationsarbete superviktigt.
  2. Det finns säkerligen också en rad kunder som funderar över vad deras leverantör sysslar med och hur detta reflekterar på deras egen verksamhet. Det är ju då av största vikt att företaget kan kommunicera med sina kunder snabbt och effektivt, för att visa öppenhet och rädda förtroende. Det är också kanonviktigt att denna kommunikation inte är av karaktären ”att måla läppstift på grisen” utan att den är ärlig och tydlig. Den måste ju också stötta den bild som de anställda ger av situationen. Att göra denna kommunikation verkningsfull och enhetlig kräver ett strategiskt kommunikationsarbete, som är förankrat i ledningen, och som är i synk med internkommunikationen.
  3. För att verkligen försöka rädda något förtroende för företaget är det avgörande att kunna kommunicera vad som kommer att göras framåt inom de kritiserade områdena och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra att problem eller felsteg uppstår igen. Det är något som är viktigt för både anställda, kunder och allmänheten.

Att i den rådande situationen och en allmän utveckling som spår att företags öppenhet och transparens måste bli större nedvärdera kommunikationsarbetet känns inte särskilt modernt.

 

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>