Vägen mot integrerad kommunikation – i startblocken

Vi tänker, pratar, presenterar och missionerar en hel del för integrerad kommunikation. Grundtanken i integrerad kommunikation är ju egentligen att alla aktiviteter och kanaler som används i kommunikationen och marknadsföringen ska stödja varandra och alla leda mot samma mål. Det låter ju helt självklart när man säger det, men för många företag är denna omställning inte gjord i ett ögonblick. Jag har i mitt inlägg om ”Unlearn” tidigare varit inne på att det är viktigt att helt enkelt sluta göra vissa saker för att kunna börja jobba på ett nytt sätt. Jag tror också att organisationen inom många marknadsavdelningar kan stå i vägen för ett nytt arbetssätt.Integrerad_kommunikation

I marknadsföringens begynnelse fanns marknadschefen, som kanske sen också fick medhjälpare. När företaget sedan ville addera fler marknadsföringsdiscipliner till sin palett, så blev lösningen att anställa en ansvarig för PR, en ansvarig för internkommunikation, en ansvarig för webben och nu senast ytterligare en ansvarig för sociala medier. Inte undra på att det blev svårt att jobba integrerat.

Den parallella utvecklingen har ju också skett på byråsidan, där specialiserade nischbyråer har poppat upp.

Jag ser dock att utvecklingen nu måste börja gå åt andra hållet. Det går inte att hantera varje kanal för sig. Och för de kunder där vi jobbar mer integrerat kan vi se att de faktiskt får mer för mindre. För varje aktivitet eller kampanj som görs tas ju mängder av bra material fram. Med ett integrerat arbetssätt kan det materialet, med mindre anpassningar, användas i fler kanaler och få en mycket längre livslängd – med resultatet att budskapen blir mer enhetliga!

Det vore superspännande att höra vilka tankar och utmaningar ni står inför när det gäller att integrera kommunikationen och marknadsföringen.

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>