Tre tips på hur sociala medier kan hjälpa dig före och under kriser

Kriser händer. Och med sociala medier kan situationer explodera till något mycket större än vad det egentligen är. Folk retweetar och delar nyheter på Facebook i princip omedelbart!
Men, ditt företag kan utnyttja sociala medier för att identifiera, kartlägga eller i bästa fall mildra kriser. Jag har sammanställt tre tips på hur du går tillväga.

Att bevaka och hantera sociala medier tar en del tid eller kräver bra verktyg. Detta gör att många företag inte prioriterar det. Det är dock tänkvärt att minst en tiondel av världens befolkning har ett konto på Facebook och därför bör kanalen inte underskattas. Facebook har allt mer kommit att bli ett nyhetsflöde för många, där nyheter delas och kommenteras i realtid och därmed får en långt större spridning än vad originalmediet kan ha haft. Detta gör att ett varumärke snabbt kan ta stor skada av en olycklig publicering eller nyhet. Så vad gör vi då?

Utvärdera och kartlägg vad som sägs om ditt företag
Med sociala medier kan du i realtid följa vad som sprids om ditt företag. Du kan genom hashtags på Twitter, kommentarsfältet på bloggen och inlägg på Facebooksidan infomeras om vad som sägs om varumärket eller produkten. Det kan också krävas ett bra bevakningsverktyg för att få en heltäckande bild av vad som sägs om ditt företag.
Detta i syfte att vara förberedd ifall en större kris utbryter.

Informera och närvara
Sociala medier uppmanar till tvåvägskommunikation vilket innebär att du ser vad dina konsumenter/följare tycker om företaget och har möjlighet att besvara och bemöta frågor och kritik. Om du får positiva kommentarer är det bra att visa uppskattning, vilket också visar att du är aktiv. Om du får en negativ kommentar bör du ta tillfället i akt och ha en dialog med konsumenten/följaren för att visa att du bryr dig och värdesätter deras åsikter. Detta är en grundpelare vid en kris då företaget bör vara synlig istället för att försöka stoppa huvudet i sanden. I bästa fall kan du också vända dessa negativa kommentarer till något positivt.

Engagera, engagera, engagera!
Om en kris inträffar, har du en enorm fördel av redan upparbetade relationer. Du bör också bevaka intensivt så du kan bilda dig en uppfattning om omfattning och kritik samt förstå situationen.

Var därför delaktig samt kommentera och informera för att möta företagets konsumenter/följare. Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att hantera en kris. Och bäst fungerar det om du har använt det i ett proaktivt syfte och inte bara när krisen inträffar. Sociala medier innebär engagemang och bör därför hanteras enligt den devisen.

6561176823_ced85a9399_b

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>