Största risken med sociala medier – att hamna på efterkälken

De allra flesta marknadschefer och kommunikatörer är medvetna om sociala mediers kraft och ser sociala medier som en självklar kommunikationskanal. Ändå är många svenska företag och organisationer bara inne och nosar på området, med tanke på de stora möjligheter som faktiskt finns. I många fall beror detta helt eller delvis på osäkerhet och ovana av att arbeta med sociala medier.

Många tror att sociala medier medför en ökad risk för negativ exponering av varumärket. I ett blogginlägg på Text 100 Hypertext tar Lance Concannon, expert på sociala medier på Text 100 i London, upp några risker som marknadsförare och kommunikatörer upplever med sociala medier och förklarar hur dessa kan minimeras. Jag tycker framför allt att dessa tre saker är bra att ta med sig från hans inlägg:

1. Ökad synlighet och aktivitet i sociala medier ökar inte risken för öppen kritik utan erbjuder bättre möjligheter för företag och organisationer att hantera den kritik som redan finns eller kommer att dyka upp där senare, oavsett om de är aktiva eller inte.

Själv skulle jag nästan likställa inaktivitet i sociala medier med att pressavdelningen inte svarar i telefon. Genom aktivitet i sociala medier har företag bättre möjlighet att bemöta kritikerna direkt, nyansera debatten, framföra sin version av vad som inträffat och visa på eventuella åtgärder som tagits. Att inte vara aktivt som företag innebär att man låter kritikerstormen härja fritt.

2. Det går aldrig att fullständigt eliminera risken att en kampanj i sociala medier misslyckas, men det går att minska den betydligt med noggrann planering och research.

Du kommer väl ihåg McDonalds misslyckade twitterkampanj? När välkända varumärken gör missar i sociala medier uppmärksammas det ofta  - och inte bara i sociala medier. Detta är också en av anledningarna till att många företag inte vågar göra stora satsningar i sociala medier. Det man dock bör komma ihåg gällande McDonalds kampanj är att de uppenbarligen inte hade gjort ett tillräckligt bra förarbete. Misslyckandet hade kunnat undvikas om de bara lyssnat mer på sina kunder.

Den allra viktigaste poängen, som Lance Concannon tar upp, tycker jag ändå är denna:

3. För företag och organisationer är den allra största risken med sociala medier att hamna så pass mycket på efterkälken, att man inte kan göra mer än se på när konkurrenterna tar över diskussionerna med de viktigaste målgrupperna.

Så sluta lägg energi på att oroa dig för kampanjmisslyckanden och kritik i sociala medier. Lägg i stället krutet på att lyssna på kunderna och fånga upp deras frågor, önskemål och kritik innan dina konkurrenter gör det!

About Malin Gerentz

Malin Gerentz är kommunikationskonsult på Text100 i Stockholm och arbetar med kunder både inom B2C och B2B.
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>