Så skapar du PR för din innovation

Vissa av er kanske är bekanta med analysföretaget Gartners Hypekurva för ny teknik? Kort sammanfattat så beskriver kurvan en tekniks olika utvecklingsstadier, från tidig uppstartsfas fram till mognad och i vissa fall kommersiell framgång. I förra veckan presenterades 2013 års hypekurva, som ni kan se nedan. Enligt Gartner har hajpad teknik som Gamification och Big Data nu nått en “Peak of inflated expectations”, vilket betyder att de i nuläget är betydligt mer omskrivna än de är kommersiellt framgångsrika. Detta kommer troligen att förändras i framtiden, då de med tiden förflyttas mot högersidan av kurvan och bli mer kommersiellt lönsamma.

Gartner_Hype_Curve_2013

Personligen tycker jag det är oerhört spännande att följa tekniska nyheter som utvecklas och se vilka som också når kommersiell framgång. Många innovationer låter bra “på pappret” men stupar sedan på vägen – ofta på grund av att många företag blivit förblindade av sin egen produkt och har för dålig koll på omvärlden för att se vad målgrupperna faktiskt kräver, både i form av kommunikation och produktens egenskaper.

Eftersom jag arbetat med PR för ett antal teknikföretag under mina år på PR-byrå så vill jag dela med mig av mina erfarenheter av vad jag tycker fungerar kommunikationsmässigt utifrån en tekniks olika utvecklingsfaser:

1) En ny innovation kommer till

Den första fasen, som kallas Innovation trigger: Här har en ny teknik nyligen utvecklats genom innovation och har ännu inte uppmärksammats av så många. Potentialen är ofta stor, men det är också osäkerheten.

PR-möjligheter: Det viktigaste i den här tidiga fasen är att fokusera på teknikens möjligheter snarare än företaget bakom. Var visionär och måla upp framtidsscenarion som både skapar en  emotionell “wow-känsla” och även (för B2B-företag) talar till de finansiella fördelarna vid investeringar. Försök att antingen skapa ett eget begrepp för din nisch eller rida på de redan etablerade (t ex Gartners begrepp). Media och analytiker vill ofta placera in företag i en befintlig bransch för att måla upp en karta för läsarna, varför det publicitetsmässigt  kan vara mer effektivt att utnyttja de begrepp som redan finns. I kurvan ovan kan du exempelvis dra nytta av begreppet “Human Augmentation” och kommunicera om möjligheterna i relation till begreppet för att skapa efterfrågan på din produkt, om du nu är i den branschen.

 2) Snackisen byggs upp

Om ett begrepp blir tillräckligt  omtalat av media, analytiker och andra påverkare så blir det till en “snackis” och mediahajp, då nås fasen Peak of inflated expectations i kurvan ovan. Ofta uppstår en snackis kring ny teknik långt före den blir en kommersiell produkt eller lönsam.  Media och analytiker vill gärna prata om framtiden och vara de som styr vad som är en snackis. Det är lätt att tro att alla de tekniska begrepp som diskuteras mest också är de som omsätts mest i praktiken, men så är alltså sällan fallet.

PR-möjligheter: Om du är ett företag som är aktiv inom någon av de branscher som ligger i topp på medias agenda så har du mycket att vinna på att rida på den vågen. Sannolikheten för att en journalist ska vara intresserad av det du har att säga ökar markant om du kan koppla an till deras heta ämnen,  som exempelvis begreppen Big Data eller Gamification i dagsläget. Ett framgångsrikt tillvägagångssätt är då att producera innehåll (debattartiklar, blogginlägg, videos/foton, arrangera mediaintervjuer etc) som erbjuder en ny ingångsvinkel på det heta ämnet. “Issues PR” eller åsiktsbaserad PR är också något som brukar fungera bra under den här fasen – det vill säga erbjud dina egna åsikter om hur branschen bör utvecklas och förändras. Du tar alltså steget längre än att enbart prata företag och produkt.

Ju hetare ett ämne blir, desto fler konkurrenter dyker det också upp. Det blir då allt viktigare att arbeta med differentiering och fokusera på varför just ditt företag är en trovärdig avsändare och kan leverera på bästa sätt för kunden.

3) När strålkastarljuset slocknar

De flesta tekniker kommer till en fas då det mediala intresset dalar. Det kan ta ett halvår eller flera år innan det händer. Det paradoxala är att samtidigt som det mediala intresset minskar så ökar oftast försäljningen och lönsamheten  för tekniken i och med att den mognar. När mediernas intresse för tekniken inte längre är lika hett så kräver de mer i form av bevis för att skriva om ämnet. Det räcker inte längre att vara visionär, du måste ha ordentligt på fötterna för att komma till tals.

PR-möjligheter: Du börjar nu (förhoppningsvis) få en bas av kunder som du kan dra nytta av i PR-arbetet. När ett företag kommer till den här fasen är det viktigaste att visa på hur produkten faktiskt används på ett framgångsrikt sätt och profilera de nöjda kunderna. För B2C kan du bygga stories om “människan bakom produkten” för att knyta människors personliga känslor till din produkt. För B2B handlar det ofta om att etablera PR-samarbeten där du och din kund kan göra gemensamma aktiviteter där ni berättar om kundnyttan.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om detta, men det här var i alla fall några korta tankar om PR och kommunikation under en tekniks utveckling. Säg gärna vad du tycker i en kommentar!

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Så skapar du PR för din innovation

  1. Nice blade. Heavy. Needed to be sharpened for smooth cuts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>