Så kommer du igång med content marketing

I det tidigare inlägget Från telemarketing till content marketing tog jag upp några av de drivkrafter som gör det det allt nödvändigare för verksamheter att arbeta med content marketing. Nu tänkte jag gå in på hur vi arbetar i inledningsfasen för att hjälpa en kund att komma igång. Det finns olika modeller för att ta sig an content marketing. Vi brukar arbeta efter grundpelarna budskap, storylines, människor och plattformar:

content-marketing

1) Utveckla budskap

I den inledande fasen ser vi över vilka budskap företaget vill kommunicera. Är de tydliga? Är de differentierande? Är de relevanta för målgruppen och är de engagerande? Och inte minst: Hur bevisar jag att mitt budskap verkligen är sant? Här behöver många företag hjälp med att göra sina budskap tydligare och spetsigare för att de ska nå fram till målgrupperna. Budskapen utgör basen för det som sedan ska kommuniceras och gör att kommunikationen blir tydlig och håller en röd tråd.

2) Ta fram skarpa storylines

Utifrån de budskap som tagits fram utvecklar vi sedan engagerande storylines som ska kommuniceras. En storyline är företagets ståndpunkt i en aktuell fråga som engagerar målgruppen och detta kan användas i olika former av content. För att skapa engagerande storylines tar vi avstamp i heta trender och snackisar i samhället, i medierna, på sociala plattformar och direkt i företagets målgrupp. Vissa storylines kan användas såväl i traditionell PR och medierelationer som i content marketing. Skarpa storylines är en förutsättning för att kunna sticka ut och få genomslag i det man vill säga:

Tydliga budskap + skarpa storylines = kraftfullt content

3) Människorna som bär kommunikationen

Nästa oerhört viktiga steg är att vi måste besluta vilka personer hos kunden som ska vara engagerade i att bidra med content och vara aktiva på sociala plattformar. Om vi inte har rätt människor som ska föra ut innehållet så spelar det ingen roll hur kraftfullt det är – det kommer ändå inte att förmedlas på rätt sätt. Vi har innan arbetet inleddes genomfört intervjuer med nyckelpersonerna och fått en bild av deras drivkrafter och styrkor. Långt ifrån alla vill och kan förmedla content på ett engagerande sätt, vi måste hitta dem som har rätt förutsättningar. Här är engagemang betydligt viktigare än titel. Policys som “alla på marknadsavdelningen ska twittra” förkastas därför till förmån för en policy som bygger på engagemang och förmåga.

4) Plattformarna för ditt content

När vi har budskap, storylines och människor definierade sätter vi sedan en content marketing-strategi, som fastställer när, hur och på vilka plattformar ditt content ska kommuniceras.

För den aktuella kunden i det här fallet har vi identifierat att företagsbloggen ska vara navet i kommunikationen, samt att Twitter och LinkedIn ska användas för att bygga nya relationer, delta i diskussioner och driva trafik till bloggen. Därefter genomförde vi en utbildning i hur de sociala plattformarna används. Utbildningssessionen utgick ifrån de plattformar vi fokuserar på och de förkunskaper deltagarna har.

Nästa steg är att vi hjälper kunden att identifiera viktiga digitala mötesplatser och påverkare bland målgrupperna. I det här fallet handlar det om att hitta viktiga forum för diskussioner, twitteranvändare, LinkedIn-grupper och ett fåtal viktiga bloggare. Därefter kartlägger vi de viktigaste diskussionerna, som vi kan koppla an till med vårt content. Vid behov hjälper vi också kunden att komma igång rent praktiskt på de sociala plattformarna.

När vi kommer igång med det löpande arbetet vill vi gärna ta en stödjande roll som ska hjälpa kunderna att själva bli stjärnorna som lyser. Detta för att bygga långsiktighet och trovärdighet. Ibland får vi förfrågningar från kunder som vill “outsourca allt inom sociala medier”, det är dock en strategi som oftast inte funkar, eftersom det snabbt märks på tonalitet och engagemang om personen är den som den utger sig för att vara.

Det var en lite förenklad beskrivning av hur man kan komma igång med content marketing. Puuh, det här blev ett mycket längre inlägg än jag tänkt! Det som är spännande med content marketing är att det finns så många olika tillvägagångssätt och inte något egentligt facit.

Har du själv några idéer om vad som bygger framgångsrik content marketing eller bra exempel?

Tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Så kommer du igång med content marketing

  1. Pingback: Från telemarketing till content marketing | Text 100 Stockholm

  2. Nybloggat: Så kommer du igång med content marketing http://t.co/NoI6MLVK3k

  3. RT @Text100Sthlm: Nybloggat: Så kommer du igång med content marketing http://t.co/VV2xOlHIPH #contentmarketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>