Olika former av kommunikation

Det kommer ständigt nya teknikprylar med finesser man inte trodde var möjliga. Människan går successivt över till att kommunicera alltmer genom datorn. För mig är denna utveckling en aning skrämmande eftersom det personliga mötet inte verkar vara lika viktigt längre.

Även kommunikationsutvecklingen hos företag ser väldigt annorlunda ut idag. Man talar om gränslöst kommunikationslandskap och vad det innebär för företaget. Utvecklingen har gått från enskilt arbetsrum, till öppet kontorslandskap med egen plats, till att inte ha någon fast plats alls och slutligen ”jobba hemifrån”. Fler och fler arbetsplatser går över till ett friare tänk kring hur man kommunicerar med varandra och att vara på samma plats är inte längre lika viktigt.

Att ”jobba hemifrån” kan också betyda att jobba från ett annat land. Personligen anser jag att man inte behöver vara i samma land som sina kollegor. Med dagens teknik och möjligheter att delta på möten via datorn, är det för mig fullkomligt naturligt att till och med arbeta från ett annat land. Men hur påverkar det egentligen företaget? Tid är pengar, och med ändrade kontorslandskap och då även ändrade kommunikationsformer drar företag ner på kostnader. Samtidigt som det har en positiv påverkan på miljön då man genom datorn kan delta på möten. ­


Effektiva och globala företag är framtiden

Om man arbetar från ett annat land får företag indirekt större innovation utifrån, eftersom man får nya idéer och tankar av att befinna sig i ett annat land, med allt vad kultur och kommunikation innebär. Det bidrar även till att företaget blir mycket mer effektivt, det vill säga kan vara aktivt 24 h/dygnet beroende på tidsskillnaden. Mycket idag handlar om hur man kan effektivisera och det gäller även kommunikationsområdet och genom tekniksamhället är det möjligt – på gott och ont. Jag tror personligen att denna kommunikationsvariant kommer vara den som många människor föredrar i framtiden.

Ett idealiskt arbets- och kommunikationsklimat är för mig tydlig kommunikation där alla parter är lika aktiva i de interna diskussionerna, oberoende av vart man befinner sig på jordklotet. En sådan arbetsplats skulle jag gärna arbeta på i framtiden!

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>