Twitter driver ökat intresse för Modo Hockey

Jag får väl helt enkelt inleda det här inlägget med presentera mig själv lite kort: Jag heter Jonas och gör min andra vända som praktikant här på Text 100:s Stockholmskontor. Det har nu blivit min tur att författa ett blogginlägg, och jag tänkte därför ta tillfället i akt och dela med mig av de fynd och slutsatser jag kunde hitta i det examensarbete jag färdigställde tidigare i år. Uppsatsen är en kvalitativ studie med syfte att påvisa att intresset för Modo Hockey ökar i korrelation med den allt större sociala interaktionen mellan supportrarna och idrottsutövarna själva via Twitter.

Fem twittrande Modosupportrar identifierades och var sedan vänliga nog att låta sig djupintervjuas kring deras syn på Modo Hockey på Twitter. Som ni kanske märker så passade jag på att blanda nytta med nöje i min uppsats – jag är en närmast fanatisk Modosupporter – men faktum är att det flitiga twittrandet i svensk elitishockey fått ganska stort massmedialt utrymme under hösten och vintern. Läs bland annat den här artikeln från Örnsköldsviks Allehanda.

Istället för att tråka ihjäl er med drygt 50 sidor av metodik, empiri och analys av befintliga teorier kommer jag nedan att presentera en kraftigt kondenserad version av de fyra viktigaste slutsatserna från studien:

 

1. ”Syns du inte, finns du inte”

Generellt sett så hävdade de intervjuade att det var viktigt för dem att spelarna twittrar ofta. En av de intervjuade säger till exempel: ”Det är ju såklart mycket roligare när spelarna är aktiva och twittrar ett par gånger om dagen, istället för någon enstaka gång i veckan. Man märker ju ganska tydligt att man tycker att de som twittrar ofta också är de som är mest intressanta. Jag förstår ju givetvis att de har fullt upp med ishockeyn, men i en perfekt värld skulle jag vilja att de twittrade oftare.” Den något uttjatade devisen ”syns du inte, finns du inte” gäller i allra högsta grad här också.

Tre av de mest flitigt twittrande spelarna hittar du här:

Ole-Kristian Tollefsen

Dick Axelsson

Janos Hari

 

2. Mer kommunikation från spelarna med supportrarna

Ur ett rent marknadskommunikativt perspektiv pekar studien på att spelarna själva bör interagera direkt med supportrarna, eller kunderna om man så vill, oftare än vad de gör för tillfället. Som det ser ut i nuläget twittrar spelarna mest sinsemellan, vilket de intervjuade förvisso säger sig uppskatta med den typiskt hårda idrottsjargongen. Det finns dock en spelare som de intervjuade tycker sticker ut ur mängden eftersom han interagerar med supportrarna på ett bättre sätt än de övriga. Det är Modos lagkapten Ole-Kristian Tollefsen som får beröm för sitt twittrande eftersom han är lättare att interagera med och twittrar om allt möjligt, och han gör det också med ett sunt förnuft. Tollefsen är exempelvis alltid snabb med att tacka  publiken för deras stöd och uppmana till samma uppslutning vid nästa match i den gemensamma hashtagen #modose.

 

3. Använd #Modose

Just ovan nämnda Twitter-hashtag, #Modose, är intressant. Det är alltså under den etiketten som alla inlägg som rör Modo på Twitter publiceras. Här samlas både supportrar och spelare och diskuterar allt från laguppställningar till potentiella värvningar, men där råder även febril aktivitet under matchernas gång. Supportrar som ser matcherna på plats, på teve eller lyssnar på radio kan på ett gemensamt ställe diskutera matchsituationer i realtid. Ytterligare en aspekt är att den skara som inte har tillgång att se eller lyssna på en match ofta använder sig av #Modose får att uppdatera sig. Undersökningen visar faktiskt på att man föredrar att följa matcher via Twitter, än med mer förlegade medium som text-tv – främst för att det går snabbare och att informationen man kan tillgodogöra sig via Twitter är mer djuplodande och på ett bättre sätt återspeglar matchbilden.

De mest intensiva diskussionerna förs under matchernas gång, i samband med mål eller tveksamma domslut, eller strax efter avslutad match.

Följande skärmdump illustrerar hur det kan se ut i hashtagen #Modose strax efter matchslut:

 

 4. Sunt förnuft istället för censur

När det gäller eventuella riktlinjer för spelarnas twittrande så menar de deltagande supportrarna på att det inte är något man bör ägna sig åt. Skulle Modo Hockeys ledning upprätta riktlinjer för vad som bör kommuniceras ut via Twitter så kommer det troligtvis att ha en hämmande effekt, och spelarna kommer i det långa loppet inte att fortsätta med sitt twittrande. Själva essensen med Twitter är just att det kommer från hjärtat, och att det inte är några påtvingade åsikter man basunerar ut. Att censurera spelare känns därför inte som ett alternativ, istället bör man på egen hand inse vad som är rumsrent att kommunicera. Det handlar alltså i slutändan om sunt förnuft.

Bakgrunden till denna frågeställning är det Twitterbråk mellan spelare i Modo och AIK som fick stort utrymme i kvällspressen. Läs Aftonbladets artikel om bråket och hur klubbarna jobbar med eventuella kommunikationsriktlinjer här.

Sammanfattningsvis så är det tydligt att det ökande twittrandet också leder till ett ökat intresse bland supportrarna, men då gäller det att man jobbar hårt med att uppfylla dessa steg:

1. Twittra frekvent. Syns du inte, finns du inte.

2. Interagera mer med supportrarna, istället för att spelarna bara twittrar sinsemellan.

3. Använd hashtagen #Modose för att samla och sprida diskussionerna.

4. Spelarna bör fortsätta att twittra på eget bevåg, annars kan det komma att ha en hämmande effekt. Se dock till att bruka sunt förnuft istället för att det ska behöva upprättas riktlinjer från ledningshåll.

Kom ihåg att dessa slutsatser inte bara gäller för Modo och övriga idrottsföreningar, utan de är i många avseenden tillämpbara på andra företags kommunikation med sina kunder.

 

About Jonas Viksten

Praktikant på Text100:s Stockholmskontor
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Twitter driver ökat intresse för Modo Hockey

  1. Pingback: Vill du praktisera hos oss under hösten? | Text 100 Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>