Ny undersökning: Reseföretagen måste anpassa sig till sociala medier

Text100s nya undersökning Digital Index: Travel and Toursim Study, utforskar hur sociala medier och mobil teknik påverkar val av resmål och reseföretag under de fyra stegen i köpcykeln: inspiration, beslut, köp och upplevelse. 4600 personer i 13 länder har deltagit i undersökningen, där Sverige är inkluderat.

Enligt undersökningsresultaten spelar sociala medier störst roll i den första och sista fasen; inspiration och reseupplevelse. 63 procent av respondenterna anger vänner och familj som den viktigaste påverkande faktorn för val av resmål – och här sker inspirationen ofta via sociala medier. Under upplevelsefasen har sociala medier stor betydelse för att kunna dela med sig av sin reseupplevelse.

Några nyckelfakta som framkom:

  • Av respondenter under 34 år använder 87 procent Facebook för att få inspiration om resmål och kommande upplevelser.
  • Mer än hälften av de tillfrågade använder även Twitter, Pinterest eller andra sociala medieplattformar för inspiration
  • Under upplevelsefasen anger 68 procent att de använder mobila enheter för att hålla kontakten med vänner och familj under semestern. 43 procent delar med sig av bilder genom mobila enheter och 20 procent håller sig uppdaterade på nyheter genom sociala medier på resan.

Resebranschen är en av Text100s fokusbranscher. Vi har ett flertal kunder inom resesegmentet, både i Sverige och globalt - och vi genomför undersökningen för att utforska hur ny teknik förändrar hur människor fattar beslut om resande och kommunicerar om sin resa via sociala medier och mobila enheter.

Gratis WiFi nyckeln till ökad kommunikation i sociala medier

88 procent av respondenterna tar med sig en mobil enhet som kan ta emot WiFi eller 3G på semestern. Många delar med sig av innehåll under resan. 52 procent delar foton och videos, medan 25 procent bidrar med en reserecension, men hela 49 procent säger att de skulle dela ännu mer innehåll via sociala medier om tillgången till WiFi var gratis.

Siffror för Sverige

Svenskarna är ett resande folk. 60 % av de svenska respondenterna har rest utomlands de senaste tolv månaderna enligt undersökningen. Det globala genomsnittet ligger på 44 procent. 44 procent reser inom Sverige 2-4 gånger per år och 30 procent reser inom Sverige en gång om året. 68 procent av de svarande svenskarna anger att avkoppling är den viktigaste anledningen till varför en viss semesterort valts. Det motsvarande globala genomsnittet ligger på 51 procent.

32 procent av de svenska respondenterna har ”gillat” en plats i sociala medier på resan och 35 procent har delat bilder eller video under resan. Men helst delar de med sig av foton och video från semestern när de kommit hem från resan, vilket 39 procent gör.

46 procent av de tillfrågade svenskarna använder reseappar på semestern. De mest flitigt använda är appar för lokalt väder, Google maps/GPS, City guide och valuta-appar. Två andra populära appar är LonelyPlanet och Hotels.com.

Reseföretagen måste anpassa sig

Ny teknik, som sociala medier och mobila enheter, har förändrat hur människor fattar beslut om resande och delar med sig av sina upplevelser. Detta ger reseföretagen både nya möjligheter och utmaningar. De har fler kanaler än någonsin att kommunicera genom, men de måste göra det på rätt sätt och vara sökbara för att inte drunkna i informationsöverflödet.

Detta skapar ett behov av att förändra både affärsmodell och kommunikationsstrategi.

Affärsmodellen behöver anpassas till det faktum att resor och tjänster förknippade med resor nu köps på nätet, via mobilen och att sök spelar en så oerhört mycket viktigare roll idag än det gjorde för några år sedan. Olika typer av resetjänster behöver integreras på ett nytt sätt via nätet och göras mobilt tillgängliga.

Kommunikationsmässigt så behöver reseföretagen göra det enkelt för resenärer att hitta information och kommunicera om tjänsterna genom hela köpcykelns alla faser;  inspiration, beslut, köp och upplevelse. De kan inte förlita sig på att resenärerna gör detta på egen hand utan påverkan, de behöver därför göra kommunikationen till en del av tjänsten och den dagliga användningen av ny teknik.

Klicka här för att ladda ner hela studien. Delta gärna i diskussionen på Twitter på taggen #Travelindex också.  Efter jul kommer vi på Text 100 att anordna ett frukostseminarium för att presentera rapporten mer i detalj och diskutera hur resebranschen kan dra nytta av sociala medier. För er som är intresserade av att delta så kan ni kontakta mig via e-post: anders.lundin (at) text100.se. Vi återkommer om datum och mer detaljer!

Här är en Infographic som vi tagtit fram för att belysa siffrorna från undersökningen:

Tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ny undersökning: Reseföretagen måste anpassa sig till sociala medier

  1. Pingback: Reseföretag – social media för att nå kunder är ett måste? : turism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>