Ny rapport från Social Media Examiner: Video ökar mest – och Facebook är fortfarande kung

Social Media Examiner publicerade nyligen en ny rapport, där drygt 3800 marknadsförare svarat på frågor om hur de ser att sociala medier påverkar marknadsföringen. Den 48-sidiga rapporten är matig och innehåller mycket intressant statistik:

På frågan vilken den främsta fördelen sociala medier är för dem svarar 85% att ge verksamheten mer synlighet 69% att öka trafik till webbplatser och 65% att ge värdefulla insikter om branschen.

När det gäller vilka sociala medie-verktyg som används idag svarar 92% Facebook, därefter följer Twitter och LinkedIn med 82, respektive 73%, samt bloggar 61% och YouTube/annan video 57%. På frågan vilka kanaler man vill öka fokus på mest så är YouTube/annan video i topp med 76%, följt av Facebook med 72%.

Google+ är helt klart det verktyg som de intervjuade vill veta mer om. 70% av respondenterna vill veta mer om möjligheterna med Google+, därefter följer bloggar med 59% och Facebook med 58%. Nyfikenheten på Google+ kan förstås tolkas på olika sätt. Tjänsten passerade nyligen 100 miljoner användare, men trots det så beskrivs den ofta som en “spökstad” på grund av bristen på verkligt aktiva användare.

De tjänster som går bakåt i intresse hos marknadsförarna är framförallt tjänster som Delicious och StumbleUpon, som gått tillbaka från 26 till 16% i andel som använder dem. Även FourSquare har gått tillbaka och endast 14% av av de tillfrågade använder tjänsten idag.

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>