Kvalitet – ett rörligt mått med många enheter

Att mäta kvalitet är svårt, både för att det är knivigt att definiera vad kvalitet är och för att det sedan är komplicerat att mäta mot de olika kriterierna. Jag tänker mig att det ändå är något enklare att mäta kvalitet när det gäller en fysisk produkt, än det som vi i PR-världen jobbar med – tjänster.

På Wikipedia kan kvalitetsdimensionerna på tjänster ses som pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga och omgivning. Där berörs inte alls det som kvalitet inom PR-området ofta får handla om – det vill säga enbart resultat.

Kvalitetsmedvetenheten inom PR-området har ändå utvecklats mycket under 2000-talet. För tio år sedan var det inte ovanligt att kunder enbart mätte sina resultat i antal klipp – och det var pappersklipp som gällde, eller antalet utskickade pressreleaser (fint vikta i prydligt frankerade kuvert (!!)). Och detta trots att vår leverans redan då var mycket bredare, med budskapsformuleringar målgruppsanalyser och andra strategiska kommunikationstjänster.

Jag tycker att kunderna, med god hjälp av sina PR-byråer blivit allt bättre på att se kvalitet och resultat i ett vidare perspektiv. Att PR-arbetet ska stödja ett visst affärsmål, att det är viktigt att jobba med unika och differentierande budskap och att framför allt ha ett långsiktigt mål med sitt PR-arbete. Denna utveckling har givetvis bidragit till att vårt PR-arbete i allt större utsträckning är strategiskt, och att det görs i nära samarbete med företagets affärsmässiga ledning. Något som resulterar i att vårt arbete blivit både mer intressant, men som också kräver ett PR-arbete nära integrerat med kundens övergripande strategiska inriktning.

Trots att denna utveckling av PR-området är både önskvärd och nödvändig, gör det troligtvis mätning av kvalitet ännu mer komplicerad. Denna utveckling går också hand i hand med det jag lyfte fram i Dagens Opinion i veckan (nyhetsbrevet vecka 5): – Att teknik inte bara är en teknikfråga och att våra kunder inom IT-området både vill och måste prata om IT i ett bredare perspektiv. Hur IT möjliggör framtidens betalningar med mobilen som plånbok eller hur IT kan ge oss en effektivare offentlig sektor med bättre service till medborgarna.

Oavsett hur du vill mäta kvalitet så väger givetvis kundens värdering av kvalitet mycket tungt. För tolfte året i rad har Regi gjort sin årliga studie av kommunikationsbranschen, genom att just fråga kunderna.

Jag och alla vi här på Text 100 är väldigt väldigt glada och mycket tacksamma för att så många av våra kunder velat vara med och berätta om hur de uppfattar vårt arbete. Det är bara tack vare er – våra härliga kunder – som vi nu har chans till både nominering och utmärkelsen Årets Byrå 2011!

Stort tack!

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>