Tillgänglighetsdagen – en ny dag för kommunikationsproffs?

Få har nog missat att Microsoft har utsett den 8:e februari till ”Jobba-hemma-dagen”, vilket inte bara innebär att de uppmanar företag till att låta sina medarbetare jobba hemifrån just idag, utan också att hela Microsoft i Sverige i dag arbetar hemifrån.

Att ha möjlighet att arbeta hemifrån är något som vi inom PR-världen ser som självklart. De senaste två åren har antalet företag med anställda som arbetar på distans ökat, enligt siffror från SCB, från knappt 40 till strax över 50 procent. Få i Sverige blir nog överraskade av dessa siffror. Jag skulle dock vilja ta denna självklarhet ytterligare ett steg, till att tala om vikten av tillgänglighet.

Att arbeta hemifrån är ett sätt att göra sig tillgänglig även då man inte kan befinna sig rent fysiskt på kontoret. Denna tillgänglighet är också viktigt ur ett PR-perspektiv, nämligen då det handlar om kommunikation med media.

Att vara tillgänglig, oavsett om man sitter på kontoret, hemma eller i tunnelbanan är något som jag som PR-konsult alltid förespråkar våra kunder. Då ett företag till exempel hamnar i en krissituation är hastighet A och O – det värsta man kan göra är att inte återkomma till en journalist och ge denne chansen att göra sin egen tolkning av situationen istället för att bli serverad sanningen från företaget direkt. Det är viktigt för talespersoner att vara tillgängliga i stort sett dygnet runt, oavsett vilken typ av fråga det gäller – det kan ju vara frågor som handlar om positiva nyheter också! Det är alltid viktigt att göra sin röst hörd och inte uppfattas som att man är rädd för att svara och vara tillgänglig i samband med att företaget till exempel har hamnat i blåsväder. Dessutom handlar det också om att sköta sitt varumärke och bygga en god relation med media, så att journalisterna vet att man är tillgänglig då de behöver en snabb kommentar.

I det samhälle vi  lever i, med VPN-dosor, lätta laptopar, surfplattor och smarta telefoner, finns få ursäkter för att vara otillgänglig. Som PR- eller kommunikationsansvarig är man skyldig att se till att kommunikationen är så smidig som möjligt även ur detta ytterst praktiska perspektiv. Att kunna jobba från andra platser utöver kontoret är därmed en självklarhet för dem som är talespersoner på företag.

Därför tycker jag att vi PR-byråer borde lansera ”Tillgängänglighetsdagen” för att göra ännu fler uppmärksamma på att det i denna kommunikationsålder inte spelar någon roll var man arbetar med kommunikation, så länge man är tillgänglig. Tekniken är på vår sida, liksom allt fler arbetsgivare, nu gäller det att alla utnyttjar dessa fantastiska möjligheter för att genom ständig tillgänglighet stärka kommunikationsarbetet och agera snabbt i samband med medieförfrågningar och krissituationer. Självklart är också förberedelse A och O. Det gäller att också veta vad man säger och hur man säger det. Så steg ett är därmed att se till att företagets kommunikationspolicy och krisplan är på plats, samt att relevanta talespersoner är medietränade.

Så för er, TILLGÄNGLIGA företag där ute, som behöver en snabbkurs gällande mediehantering – kom ihåg de tre viktiga punkterna nedan:

  • Dina första handlingar och handlingarnas hastighet är mycket viktiga för att sätta rätt prägel på kommunikationen i en krissituation
  • Agera snabbt och se till att det också uppfattas som att du har responderat snabbt – det man vill undvika är en situation där en artikel trycks eller ett nyhetsinslag sänds där man säger att ”Vi har försökt att nå företaget för kommentar men utan resultat”.
  • Ta kontroll över situationen: Ha en klar och tydlig process gällande hur till exempel kriskommunikationen ska hanteras och följ denna enligt krisplanen.

About Natalie Majerski

Natalie är kommunikationskonsult på Text100 och arbetar med kunder både inom B2C och B2B. När hon inte arbetar är hon en inbiten kulturnörd med viss tyngdpunkt på musik och film.
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>