Ingen gynnas av dålig journalistik

År 2011 har varit omvälvande för journalistiken. En Flashback-tråd vinner Sveriges Radios journalistpris och ett Twitter-initiativ vinner Stora journalistpriset. Detta samtidigt som de flesta traditionella redaktioner är hårt pressade och med färre personer har krav på sig att leverera artiklar och nyheter för såväl webb som traditionella kanaler i ett konstant flöde. Det råder ingen tvekan om att medierna och journalistiken är under förändring. Det får givetvis konsekvenser även för PR-branschen.

Är det bra eller dåligt? Ja, en sak är i alla fall säker. Ingen gynnas av dålig journalistik.

Jag tycker att det finns en uppfattning om att PR-branschen skulle sträva efter medgörliga journalister som går att utnyttja som en förlängd megafon för kommersiella företags obearbetade säljbudskap. Den åsikten tycker jag mig kunna höra i det i övrigt förträffliga mediegranskande programmet Medierna i P1 som för en dryg vecka sedan ställde sig frågan om journalistiken kan stå emot läkemedelsföretagens PR-strategier. Det är en mycket intressant och relevant frågeställning.

Från ett journalistiskt perspektiv är det lätt att avfärda PR som kommersiella företags bulldozers som med aggressiva metoder vill kunna diktera journalisternas formuleringar, vinklar och granskningar.

Jag tycker dock att bra journalistik är en förutsättning för bra PR. Vår roll som PR-byrå är bland annat att hjälpa våra kunder att hitta de bra nyheterna i sin verksamhet och att göra en första utrensande nyhetsvärdering. Därefter följer det viktiga arbetet med att göra informationen lättförståelig för allmänheten och enkel att ta till sig. Är detta något som medierna inte skulle ha nytta av? Om det verkligen var så att våra medier vore en förlängning av diverse aktörers marknadsföringsstrategier skulle vi som mediekonsumenter förlora såväl intresse som förtroende för journalistiska produkter och det vinner ingen på.

Vad tycker ni om hur PR och journalistik fungerar tillsammans idag?

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>