Hur ska du som företag uppdatera Wikipedia?

Det har i dagarna förekommit en intressant debatt om Wikipedias roll för företag och i relation till PR-byråer som uppdaterar Wikipediasidor. Posten Wikipedia and PR – friend or foe? sammanfattar åsikterna från flera ledande experter på både Wikipedia och PR på ett bra sätt.

Först lite bakgrund om grundtankarna bakom Wikipedia: Att Wikipedia idag är oerhört viktigt företag råder det ingen tvekan om. Det hamnar alltid i toppen av sökmotorernas listor och får en hög klickfrekvens eftersom plattformen anses som “oberoende”. Informationen på Wikiepediasidan kommer att påverka köpbeslut, därför är det oerhört viktigt att det är rätt saker som står där för – både för företagets och läsarnas skull.

Hela poängen med Wikipedia är att vem som helst kan redigera innehållet på sidorna eftersom det är ett crowdsourcat uppslagsverk. Eller nästan vem som helst i alla fall. Wikipedia är nämligen livrädda för att företagen ska rubba deras image som oberoende, därför har de satt upp riktlinjer för att förhindra personer med en intressekonflikt från att redigera sidor. I korthet innebär det att om du representerar ett företag, bör du inte redigera det företagets Wikipediasida.

Personligen anser jag att det leder till ett stort problem – nämligen att de som känner till företaget bäst inte tillåts bidra till Wikipediasidan. Ofta resulterar det i att företags Wikipediasidor blir inaktuella och direkt felaktiga. Företagen uppmanas att bidra med åsikter till vad som ska ändras på Wikipediasidans “talk page”, eller “Diskussion” om ni använder svenska Wikipedia, där man kan kommentera innehållet. I detta fall nedan med exemplet Digital Camera bör man alltså klicka på “Talk” och sedan föreslå sina ändringar.

Därefter ska en Wikipedia Editor ändra informationen om den är i linje med Wikipedias regelverk. Dock har Wikipedia brist på Editors i dessa dagar och jag vet från egen erfarenhet att det är långt ifrån enkelt att få uppmärksamhet från en Editor för att titta på en sida och godkänna ändringar.

Det finns alltså en rad svårigheter med att ändra information på en Wikipediasida för ett företag och man behöver betänka ett antal faktorer innan det görs. Wikiepedias Editors verkar t ex reagera starkt på “översäljande” texter. Försök därför att bara föreslå ändringar som beskriver fakta och och ändra information som är inaktuell. Undvik långa företagsbudskap med ord som “flexibilitet”, “skalbarhet” osv. Fokusera på funktion och fakta.

Ytterligare en intressant aspekt av bloggposten med debatten är Wikipedias aversion mot PR-byråer. Det belyser Wikipedias grundare Jimmy Wales då han tidigare har sagt:

“I think we need to be very clear in a lot of different places that PR firms editing Wikipedia is something that we frown upon very very strongly. The appearance of impropriety is so great that we should make it very very strongly clear to these firms that we do not approve of what they would like to do.”

Jag tycker det är märkligt att han gör ställningstagarndet just mot PR-byråer – och inte gentemot företagen de representerar. PR byrån är i de flesta fall en outsourcad informationsavdelning och företagets förlängda arm. För riktigheten i det som sägs på Wikipediasidan borde det enligt min åsikt inte spela någon roll om det är en PR-byrå eller företaget som gör en uppdatering.

Eller vad tycker ni?

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Hur ska du som företag uppdatera Wikipedia?

  1. home says:

    hpqwbjcatppnknernvdgogae

  2. home says:

    jgkffedlsabmskevzmjesxg

  3. home says:

    wjifdaoreghkzvokcgoebbivkbb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>