Hur bygger du starka relationer till bloggare?

Medielandskapet förändras i en rasande takt. De traditionella medierna tappar användare. Mellan 1999 och 2012 har både tidskrifter, dagstidningar, radio och tv tappat användare. Under samma period har, inte helt överraskande, användandet av internet och sociala medier ökat kraftigt. 2013 läste hälften av svenskarna bloggar.

blogSom konsult förvånas jag fortfarande ibland över hur mycket vissa kommunikatörer och marknadsförare underskattar bloggares inflytande. Kanske beror det på svårigheter att bryta med traditionella arbetssätt och målsättningar men ibland tror jag ändå att anledningen är bristande kunskaper om det sociala medielandskapet och hur man bygger relationer med bloggare. Och som med allt relationsbyggande är det naturligtvis inte en exakt vetenskap. En förutsättning för att bygga starka relationer är att man sätter sig in i varje blogg och lär känna personen bakom.

Eftersom de flesta bloggar är nischade är många också väldigt inflytelserika inom sitt intresseområde. En blogg kan i dag vara alltifrån en hobby till ett sätt att försörja sig. Inte sällan är bloggare flitiga användare även av andra sociala kanaler utöver själva bloggen, såsom Instagram, Twitter, Pinterest och Facebook och når därför ut till många fler än bloggens unika läsare.

Bloggare är långtifrån en homogen grupp, men här kommer ändå fem generella tips på vad man bör tänka på när man tar kontakt med bloggare i sitt PR-arbete:

  1. Gör din research ordentligt
  2. Visa att du läst bloggen när du tar kontakt
  3. Vare sig du pitchar en produkt, en intervju eller en samhällsfråga bör du försäkra dig om att det du erbjuder passar bloggens profil som hand i handsken
  4. Varje bloggare känner sina egna läsare bäst och vet vad som intresserar dem. Bolla därför gärna idéer om hur ni skulle kunna samarbeta och erbjud stor flexibilitet och utrymme att komma med egna förslag.
  5. Tänk ut kreativa sätt att utnyttja potentialen i hur sociala medier fungerar. Du behöver inte alltid be om ett blogginlägg. Att få en inflytelserik bloggare att retweeta ditt innehåll eller svara på det kan vara väldigt värdefullt och når ofta fler än ett enskilt blogginlägg.

Har du fler förslag på vad man bör tänka på när man vill bygga relationer med bloggare? Vad tycker du, som själv bloggar aktivt, är viktigt? Dela gärna med dig av dina tips!

About Malin Gerentz

Malin Gerentz är kommunikationskonsult på Text100 i Stockholm och arbetar med kunder både inom B2C och B2B.
Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>