Digitala visioner för traditionella medier – finns dom?

En avgörande konsekvens av finanskrisen 2008 var att många medier dramatiskt tappade stora annonsintäkter, då företag i ett slag drog ner marknadsbudgetar i allmänhet och pappersannonsering i synnerhet. Personligen trodde jag då att detta yxhugg skulle ge utvecklingen mot internetbaserad marknadsföring och digitalisering av traditionella medier, som redan pågick, en rejäl skjuts. När det första skalvet lagt sig och företag började se framåt igen, var jag förvånad över hur stor del av annonserna som ändå gick tillbaka till traditionella printannonser. (IRM har intressant statistik över reklam- och marknadsstatistik)

Många medieföretag och redaktioner hade ju redan länge funderat över hur de skulle kunna producera mer material med mindre redaktioner och färre betalande läsare, men mitt intryck är ändå att när mattan kom tillbaka under fötterna så gick mycket tillbaka till ”business as usual”.

Tiden hinner alltid ikapp och nu är många redaktioner under stark press. Det senaste är naturligtvis de dramatiska neddragningarna och omstuvningarna av SvD  och även den halverade utgivningstakten för Computer Sweden. Det är säkert helt nödvändiga åtgärder ur ett företagsekonomiskt perspektiv, men vad jag saknar är innovativa visioner om hur de stora mediehusens digitala framtid ska se ut. För en digital framtid är det nog ingen som ifrågasätter.

Den digitala samtiden i allmänhet och medieutvecklingen i synnerhet är i allra högsta grad relevant för oss i PR-branschen, och innebär också en stor förändring av vårt sätt att arbeta och definitionen av PR. Här förklara Text100s CEO, Aedhmar Hynes, hur hon ser på denna förändring.

Det är givetvis också väldigt kul att The Holmes report nominerat Text100 till en av finalisterna i kategorin årets digitala byrå (Digital agency of the year).

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>