Den kommunikativa ledaren har framtiden för sig, vad än Christer Gardell säger

Satte ni också lite i halsen när ni läste intervjun med Christer Gardell i tidningen Chef 6 maj, där han beskriver vad han ser som dåliga ledare ”De är goda kommunikatörer. Ofta lite för bussiga. Många uppfattar att gott ledarskap ska vara detsamma som att vara bra på att snacka och vara allmänt bussig. Men oftast är det två varningsflaggor från mitt håll och oftast där man hittar de dåliga ledarna.” Givetvis är inte att vara bra kompis med medarbetarna detsamma som att vara en bra chef, men när det handlar om kommunikations tror jag personligen att Gardell har helt fel – och att han kommer att ha ännu mer fel framöver.

Och jag är inte helt ensam. Det finns mängder av forskning som visar att kommunikation är ett mycket viktigt verktyg för företagsledare när det handlar om att förbättra en organisations kapacitet, att snabbt driva igenom förändring och att kunna anpassa och motivera medarbetarna.

Dessutom tror jag att det kommer att bli ännu viktigare framöver, när ett företags varumärke, rykte och intryck går mot allt mer autenticitet, vilket innebär att det blir svårare att fokusera marknadsföringen på klatschig reklam som produceras externt. Företag måste helt enkelt allt mer förlita sig på att chefer och experter kan bära företagets budskap och värderingar i alla tänkbara kanaler.

Vi ser denna trend tydligt och genomför ofta träningar med våra kunder, där de bland annat får hjälp att vässa sina budskap, presentera sin affärsnytta och förklara enkelt och konkret var företaget står och vad det är på väg. Detta gör vi både för officiella sammanhang, kundpresentationer, som talare på event eller för att bli en bättre ledare internt i företaget.

Ett mycket tacksamt moment i dessa träningar är att visa och diskutera exempel på andra ledare och deras kommunikation. Vi har under åren samlat på oss en hel del exempel på personer som gör detta på ett bra sätt, genom att förklara, belysa och exemplifiera, samt hur de hanterar svåra frågor och hård kritik och ändå lyckas utnyttja tillfället för att differentiera sig själva eller företaget.

När det gäller att hantera svåra frågor är det alltid kul att kunna använda aktuella ämnen. Kanske har herr Gardell haft sitt finger med i fler företag än vad vi vet, för exemplen på företagsledare som kan hantera svåra frågor till sin egen fördel blir allt svårare. Titta till exempel på denna utmärkta BBC-intervju med HPs CEO Meg Whitman, där hon ska försöka förklara varför HP anklagar ledningen för Autonomy, som HP köpt, för oegentligheter. Inte en gång under intervjun tar Meg Whitman tillfället i akt att försöka förklara varför köpet är viktigt och vilken nytta HPs kunder kan få av det eller hur det kan stärka HPs kunderbjudande.

Source – BBC News – © 2013 BBC

Jag tycker också att Microsofts Steve Ballmer i denna intervju, skulle kunna vara lite vassare kring vad som gör Surface så unik när han får frågan om varför lanseringen av Surface kommit så sent.

Source – BBC News – © 2012 BBC

Nej, det är inte fler kommunikativa ledare som ska bort, det är fler ledare som måste bli bättre på att kommunicera.

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Den kommunikativa ledaren har framtiden för sig, vad än Christer Gardell säger

  1. Nybloggat på Text100 Stockholm: Den kommunikativa ledaren har framtiden för sig – vad än Christer Gardell säger http://t.co/vBTxW8PiZv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>