Delandets drivkrafter

Vad är drivkrafterna bakom att dela? Det är något jag har funderat över i vardagen, men även i mitt dagliga jobb som kommunikationskonsult. Jag skrev också här på bloggen för ett tag sedan om hur delningen förväntas utvecklas framöver. Därför tyckte jag också att New York Times undersökning om de psykologiska drivkrafterna bakom att dela var extra intressanta. Bland resultaten i undersökningen framkommer att delningsbeteendet inte har vuxit fram ur den sociala medie-explosionen utan det är något som människor ägnat sig åt långt innan internet fanns. Den enda skillnaden är att vi nu har tillgång till teknik som gör att vi kan dela som aldrig förr. Tidigare bestod delandet i att exempelvis berätta ett skämt för sina kompisar. Nu går det att dela samma skämt på Facebook och nå hundratals vänner med bara några klick.

I undersökningen framkommer att huvudorsakerna eller motiven bakom att dela är:

  • För att ge värdefullt och underhållande material till andra
  • För att definiera sig själv
  • Att stärka och främja relationer
  • Självförverkligande (eller med andra ord, att få uppmärksamhet)
  • Att stödja ett syfte eller en organisation som man känner starkt för

 

Flera av dessa kriterier känner jag själv igen mig i. För några dagar sedan delade jag Soran Ismails blogginlägg om IKEAGATE. Varför gjorde jag det? Jo, jag tyckte först och främst att det var så himla fyndigt och kul. Sen tycker jag ju också att det är en viktig fråga med kvinnors position i arbetslivet och samhället. Kanske tyckte jag också att jag kunde framstå som lite cool, om jag visar att jag hänger med i Nöjesguiden (trots att jag med god marginal passerat deras åldersmässiga målgrupp).

Om vi nu får lite bättre förståelse kring delandets drivkrafter. Hur kan då företag och organisationer utnyttja detta för att få sina kunder och målgrupper att dela innehåll?

Jag tror inte att det räcker att tänka “Hur är detta relevant för min målgrupp?” Du måste ta det ett steg längre och fråga: “Vad kan mina anhängare eller publiken göra med innehållet jag delar?” Kan de använda det för att underhålla eller berika andra? Kan de bygga starkare relationer med sina vänner med mitt innehåll? Detta andra lager av överväganden kommer att hjälpa dig att avgöra om ditt innehåll kan svara upp mot något eller några av de fem motiven ovan. Kan det det är det mer sannolikt att det sprids vidare bland vänner och följare, ger större täckning och viral spridning.

För att dina budskap och ditt material ska ta sig förbi ”gillanden”, kommentarer och svar måste du fundera över hur ditt innehåll kan hjälpa människor i den sociala väven. Tänk på hur spelintresserade skapar intressegrupper där de ägnar sig åt strategidiskussioner om Starcraft eller andra spel eller hur iPhone-fantaster som diskuterar den senaste uppdateringen skapar egna forum. Hur kan din produkt, tjänst eller lösning få människor att vilja dela med sig?

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>