Dela, delas eller dö

En viktig del i den sociala medie-kulturen är att dela information, om sig själv, om andra eller om annat. Redan idag har delandet av information i sociala medier börjat påverka sökresultaten, så att information som delats flitigt kommer högre upp i sökresultaten. Detta innebär att det kommer att bli allt viktigare för de som vill ”synas” på nätet att också lyckas attrahera en lojal och aktiv skara delare.

Vår engelska systerbyrå Beyond har tittat lite närmare på delningsbeteendet genom att intervjua 2000 sociala medie-användare mellan 16 och 40 år i USA och Storbritannien. Något som både Mashable och Gordon MacMillan skrivit om. Baserat på denna undersökning har Beyond gjort en rad intressanta förutsägelser om delningsbeteendets utveckling framöver, som kan vara bra att ha i åtanke när du planerar kommunikationsaktiviteter framöver.

  • Delningsaktiviteten kommer att plana ut. Hittills har till exempel Facebook-användare varit mycket aktiva delare. När man analyserar beteende visar det sig att användare är mest delningsbenägna sina första 3-12 månader på Facebook. Då allt fler användare mognar på Facebook kommer delandet att stagnera. Blir användarna mer selektiva i vad de delar krävs det mer som avsändare för att få användarna att dela just din information.
  • Automatisk delning kommer att öka. Allt fler applikationer erbjuder automatisk uppdatering av din status. Ett exempel är Spotify, som automatiskt delar vad du lyssnar på. Bland de tillfrågade i undersökningen uppger redan idag två tredjedelar att de har någon applikation som gör automatiska uppdateringar. De säger också att de kan tänka sig att automatisk publicera bland annat resebokningar, resplaner eller välgörenhetsaktiviteter framöver.
  • Selekteringen ökar. Idag har endast 40 procent av de tillfrågade någon form av segmentering eller listning av sina nätverk i sociala medier. Det är dock en majoritet som uppger att konceptet tilltalar dem. Beyond förutspår att vi allt mer kommer att segmentera våra nätverk, främst för att styra den information vi delar till olika grupper.
  • Morötter för delning fungerar. Många aktiva i sociala medier har gladeligen delat högt och lågt. Om delandet kommer att bli mer selektivt kan det vara viktigt att fundera kring vad delandet är värt. 60 procent av sociala medie-användarna uppger till exempel i undersökningen att de kan tänka sig att publicera något om en produkt eller tjänst om de blir belönade för detta med exempelvis en gåva eller rabatt.

Hur tror du att delandet kommer att utvecklas framöver?

Besannas Beyonds förutsägelser så är det hög tid att börja funder på hur du får din målgrupp att dela just dina budskap och kommunikation. Planerar du för att engagera din målgrupp i att dela? Det skulle vara jätteintressant att höra mer om era planer för att jobba mer med att dela innehåll.

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Dela, delas eller dö

  1. Anders says:

    Intressant! Jag tror att företag mer och mer måste tänka på att den information de delar med sig av är i ett format som kan delas vidare – istället för text-tunga rapporter så är det infographics, videos och andra delningsbara format som kommer att regera i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>