About Isabelle Evers

Isabelle är kommunikationskonsult på Text100 i Stockholm och även ansvarig för kontorets Digital Dog, Rufus.