Är det intimiteten bakom sökbarheten vi vill åt?

Sökbarhet, sökbarhet, sökbarhet. Det är något jag ofta hör mig säga i det dagliga arbetet eller i dialog med kunder. I en värld där informationsinhämtning allt mer utgår från Google är det givetvis avgörande att komma högt upp i sökresultaten inom relevanta områden. Om jag försöker tänka tillbaka några år så var det inte ovanligt att jag började med att skriva in webbadressen till hemsidan jag ville besöka. Nu börjar jag nästan alltid från Google, även om det är ett visst företags sida jag vill åt. Och jag är inte ensam. I en allt mer intresse- och frågedriven kommunikationsvärld är sökbarhet otroligt viktigt för att nå sin målgrupp med rätt budskap. Det är nog de flesta överens om.digital

Kommunikations- och medielandskapet är ju under stor förändring just nu, och det är något som vi kommer att skriva mer om här på bloggen den närmaste tiden. Förändring är komplext och drivs av många olika faktorer. För de traditionella medierna är det till stor del hårda faktorer som annonsintäkter och antalet läsare som är drivande. Men förändrade beteenden styrs också av mer svårgripbara anledningar som attityd, samhörighet och basala eller raffinerade känslor.

Och detta får mig att fundera lite över beteendet bakom mediekonsumtion. Hemma hos mig är en guldstund på helgen när jag och min man får tillfälle till en rejäl podcaststund. Det brukar innebära att vi diskuterar, recenserar och analyserar några av de podcasts vi båda hängivet lyssnar på, men också att vi tipsar och berättar om nya och egna podcastfynd som vi gjort eller upplevt. Vi är nog här inte helt avvikande. Podcastlyssnandet var förra året som högst i åldersgruppen 25-44 år visar Stiftelsen för internetinfrastrukturs internetbarometer.

När det kommer till barnen är inte heller de särskilt avvikande från normen. Hemma hos oss är Instagram i ohotad dominans, tillsammans med drygt hälften av ungdomarna i åldern 12 till 19 år som också befinner sig där.

Dessa två, till synes, helt olika medievanor har ändå en lite märklig gemensam beröringspunkt. Att användandet står lite utanför sökbarhetens mittfåra. Och ja, jag vet att det redan idag finns tekniker som kan söka och identifiera motiv i bilder och innehåll i ljudfiler – MEN, detta är ännu inte något som finns tillgängligt i varje persons mobil. Kan det vara så att vi, med min familjs vanor som ett exempel, privat söker oss till digitala platser som inte är helt och hållet publikt sökbara?

Ett podcastavsnitt måste jag leta upp och lyssna igenom för att kunna ta del av informationen och innehållet. Det går inte att snubbla över denna information på nätet på jakt efter annan information och att snabbt skumma igenom. Och samma sak med Instagram. Det går visserligen att söka på hashtags och personer, men det ger absolut inte någon heltäckande information om vad en bild innehåller. Du måste ofta följa en person för att bilderna ska ge dig något sammanhang och du måste, särskilt bland de yngre, inte sällan ha fått godkännande för att ta del av bildmaterialet. Detta sker medan andelen av internetanvändarna som exempelvis bloggar legat fast på 8 procent från 2010 till 2013.

Kanske är det så att medan sökbarheten och den digitala tillgängligheten inte visar något tecken på att avta söker vi oss i det privata till en intimitet bortom sökbarheten. Vad tror du?

About Annika Jungeteg-Falkman

Annika Jungeteg-Falkman är ansvarig för Text100s verksamhet i Sverige, men också konsult med specialisering på B2B-området.
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>