3 tips på hur du skyddar dina lösenord i sociala medier

De senaste veckorna har ett flertal välkända varumärken drabbats av hackare på sina sociala medieplattformar. Både Burger Kings och Jeeps Twitterkonton har hackats och felaktig och i vissa fall provocerande information har publicerats.Lösenord i sociala medier

Hackare tycks rikta in sig på välkända varumärken och det finns all anledning att tänka på vad man kan göra som företag för att inte drabbas. Det allra viktigaste är att hantera lösenorden för sina sociala plattformar på rätt sätt. Detta är något som många företag upprättar policies för men kanske inte alltid följer.

Det viktigaste att tänka på i hanteringen av lösenord för sina sociala medier är:

1)      Byt lösenord ofta – varje halvår är en bra riktlinje, och använd inte samma lösenord på flera plattformar

2)      Använd gärna en lösenordsgenerator för att ta fram nya lösenord som är slumpmässiga och svåra att knäcka, t ex denna

3)      Spara inte lösenord på desktop eller i e-post, där de lättare kan snappas upp. Spara istället lösenord på nätverket.

Om man kommer ihåg de här punkterna så minimerar man i alla fall risken för att drabbas av hackare på sina sociala plattformar, helt skyddad är man förstås aldrig.

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>